Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KIESKEUS

Ootne Hein zou moeten kiezen In de kieskring Rotterdam. Alles wilde hij dus weten Voor hij een beslissing nam. Oome Hein moest politieken Net zoo goed als"Iedereen, Overal waar werd gesproken Ging hij zeer gelaten heen. Honderd vier en zestig namen Stonden op zijn kieskringlijst, Allen werden door de vriendjes Om hun gaven aangeprijsd. Twintig bonden en partijen Boden candidaten aan, Twintig meeningen en leuzen Was hij even toegedaan. Twintig keeren, zestig uren, Was hij ter vergadering, Alles moest hij er van weten Voor hij naar de stembus ging. Heijkoop, Wijnkoop, Kleerekoper, Nlerstrasz, Schürmann en ter Laan, Ketelaar, Prof. Eerdmans Hoorde hij geduldig aan. Treub, ter Hall en Stulemeijer Fock, van Raalte, Ravesteijn, Kolthek, George W. van Biene Allen vond hij even fijn.

Maandags: was hij Plattelander Dinsdags: Unie Liberaal Woensdags: Christelijk-Historisch Donderdags: was hij neutraal Vrijdags: was hij Economer Zaterdags: S. D. A. P. Zondagsmiddags: Middenstander Zondagsavonds S. D. P.

Bij zijn eerste glaasje gerste Was hij Christen-Democraat, Bij zijn tweede en zijn derde Voor de Algemeene Staat. Bij zijn vierde voor de Weermacht

Sluiten