Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE DIENSTWEIGERAAR.

De Dienstweigeraar is geen bluffer, Geen bleeke lafhartige suffer. Het Dienstweigeren is geen verzinsel: Het Is een menschlievend beginsel.

Het is geen Ujnirekkerij, Maar afschuw voor vechtjassen}. Wanneer zijn Land in oorlog raakt, En de vijand het tot een slagveld maakt, Dan laat hij met gevouwen handen, Zijn huis en have rustig verbranden. Met eenige zalvende woorden, Laat hij moedig zijn vrouw vermoorden,

Zijn zoons fusilleeren,

En zijn dochters schoffeeren. Wanneer dat dan, zonder verweer is gedaan, Biedt hij zich zelf ter verworging aan. Al wat hij doet is manifesteeren, En, al stervend, tegen de oorlog protesteeren. De moed waarmee hij zich afmaken laat, Is, volgens hem, grooter dan die van 'n

soldaat,

Die met zijn geweer in de hand,

Sterft voor zijn Vaderland. Hü wil niet naar huis om het lekkere leven, Hij weigert dienst om het voorbeeld te geven, Hij weet dat hij iets strafbaars doet, En om zijn gedrag de cel in moet, Daar wil hij voor zijn beginsel' lijden, En om alle schijn van gemakzucht te vermijden,

Wacht hij niet tot hem een proces wordt aangedaan;

Maar biedt zich vrijwillig in de gevangenis

aan.

Denk niet dat hij zich veroordeelen laat, Of verdedigen door een knap advocaat. De waarachtige moed van den dienstweigeraar is:

Het bekostigen van zijn spoorkaartje naar de gevangenis.

Hij zou zich schame', Voor 'n proces-reclame.

Sluiten