Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE HOOFDSTUK.

Een sombere dag van vochtige mistigheid in Januari 1784.

Nieuwjaarsdag was voorbij; Nieuwjaarsdag, waarop Parijs voller nog was geweest van rumoer dan gewoonlijk: voller van koetsengedaver en geklikklak, der paardenhoeven, soms plotseling gedoofd, waar de straat — ter wille van een zieke in één der voorname huizen — dik bestrooid lag met paardemest. Op zoo'n stuk straat, waar het wielgedaver zweeg, klonken scheller de stemmen der vrouwen uit het volk, vrouwen der Halles, die elkander hare nieuwjaarsgroeten toeschreeuwden, beantwoord door de ruwe grappen der fiacre-koetsiers en verder gedragen door al wat zich repte in de volte, waar het denderen der rijtuigen weer alles overstemde.

Jet-Lie. 1

Sluiten