Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de Parijsche groote wereld, maakte het klooster met de Engelsche nonnen tot een gezocht penéionnaat; geen plaats bleef er onbezet.

Onder de pensionnaires was Marie Louise de Charon aan Henriëtte een dierbaar vriendinnetje geweest; geen vertrouwde, aan wie zij wat heimelijk drong en droefde en smachtte in haar ziel openbaren kon, doch een lieve gezellin bij 't dagelijks samenkomen, een jonger zusje bijna, dat zij bewonderde om den sprankelenden levenslust, het blij-jeugdige, dat in haar eigen leven altijd ontbroken had.

Enkele dagen tevoren nog had Marie Louise bij haar zitten babbelen en opgewonden verteld, dat zij heen zou gaan.

En nu plotseling was er iets veranderd; ondanks het spontaan hartelijke, waarmede Marie Louise naar haar toe was gekomen, voelde Henriëtte een afstand tusschen haar beiden, afstand, die zich verwijden zou in den tijd.

Het wekte in haar geen verwondering; daarvoor had zij het reeds te vaak ondervonden: oude banden Werden losgeknoopt, waar nieuwe

Sluiten