Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De vicomtesse maakte een kleine beweging met de schouders, als rilde zij van koude.

„Het 'vuur is uitgegaan," verontschuldigde zich Henriëtte met een blik naar den haard, waar niets dan één klein blokje hout te gloren lag in de asch. „Ik kom hier gewoonlijk niet meer vóór zes uur; dan wordt het vuur opnieuw aangemaakt."

„En je cabinet de toilette?"

„Is hier."

Henriëtte wees lachend naar haar toilettafel.

„Meer dan twee kamers kan ik niet huren van mijn jaargeld."

De vicomtesse ging terug naar de zitkamer.

Henriëtte Amélie volgde, stak de kaarsen aan op de lusters en kandelaars, wierp een paar blokken hout op het vuur.

„Zóó is het gezelliger," zeide zij hartelijk en schoof voor hare bezoekster een stoel bij den haard.

„Merci chérie."

De vicomtesse hield hare voetjes voor het vuur, warmde genietend hare tengere handen met de brekelijk-dunne vingers.

Sluiten