Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Madame, u gelijkt op de Heilige Moeder Gods. Zooals zij op het prentje staat, dat in mijn gebedenboekje ligt. Zóó... als het licht op uw haar schijnt en op uw wang en uw oor. Zóó houdt de Heilige Moeder haar gezicht naar het kindje gebogen!"

Henriëtte Amélie glimlachte met iets droefs.

Maar het volgende oogenblik weerde zij vroolijk af: „Praat geen onzin, en ga door met je brief."

Sluiten