Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Haar leven scheen vrij en los van eiken belemmerenden band en zóó deed zij anderen gelooven, dat het was. In waarheid wist zij die vrijheid niet zóó volkomen, als het naar buiten scheen. Zij wist haar man heftig van aard en jaloersch, wanneer zij in hare amouretjes verder zou gaan dan een coquet spel van flikkerende woorden" zonder warmte en vage beloften, die niet gehouden werden.

De vicomte, die zijn eigen weg ging, hield in zijn hart een pijnlijke gevoeligheid voor de gedragingen van zijn vrouw; gevoeligheid die samenhing met de herinnering aan den eersten tijd van hun huwelijk. Zij waren gehuwd, zooals gebruik was, zonder elkander te kennen, door hunne ouders voor elkaar bestemd en zonder illusies over een samenleven in liefde.

De jonge vrouw was koel gebleven, maar in den man stond een hevige, hartstochtelijke begeerte op, een wilde roes der zinnen, waarvan hij de kracht in oogenblikken van tot-zichzelf-komen voelde als vernedering, nu,de vrouw hem niet met dezelfde verlangende overgave tegemoet kwam.

Jet-Lie. 4

Sluiten