Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Raide, de oudste zuster der gastvrouw, en haar toon borg iets van bewondering en spot tegelijk. „In Londen is alles mogelijk."

„St.! laat de abbé vertellen," vermaande de vicomtesse.

„En het verhaal zal zóó kort zijn, dat de poularde op het bord van den abbé geen tijd heeft om koud te worden."

De abbé waagde een ietwat beklemden blik naar zijn bord. Maar vertelde toen:

„Er was een man, die door de gansche stad bekend liet maken, dat hij in een flesch zou kruipen. Hij ging er een weddenschap van duizend pond op aan."

„Hoe bizar 1" merkte één der schilders op. „Natuurlijk wedde niemand."

Integendeel, monsieur, men verdrong zich om' te wedden. En om dure entrée's te nemen voor de vertooning. Ieder dacht, dat niemand zoo brutaal zou durven zijn, de gansche bevolking van een wereldstad te bedriegen..."

De abbé nipte aan zijn glas, zette het langzaam neer, keek de tafel rond met glundere oogen.

Sluiten