Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tafel haar waren: een besef van eenzaamheid overkroop haar, sterker nog dan zij 't wel kon hebben als zij alleen zat in haar kloostervertrek en de avond nadersloop. En als een zwaarte zonk de gedachte in haar, dat die eenzaamheid mogelijk haar gansche leven duren zou.

Met zachte, bijna onwillige stem beantwoordde zij een opmerking van Préveux.

Dien avond vereenigden zich meerdere gasten in de beide ineenloopende salons, waar de kaarsen gouden licht deden flonkeren over de schittering van borduursel en edelsteenen. Want al wilde de mode grooter soberheid in het borduursel der mannenrokken en minder overlading van juweelen dan onder de regeering van den vorigen koning vertoond werd, men bleef het kostbaarste kiezen, ook in het schijnbaar sobere.

Tusschen de teer getinte, licht-voetige meubels, langs de stralende, waterheldere spiegels, over de gras-mollige tapijten, bewoog men zich met bestudeerde, loome élégance; er heerschte een streven naar het verdoezelen van alle scherpe verschillen in uiterlijk en spreektoon;

Jet-Lie. 5

Sluiten