Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had verlost, hem de gelegenheid had geopend zijn dichtergave te ontwikkelen. Toch, de droom hield hij vast en hoopte op de verwezenlijking.

Van een tusschenpoos in het spel, waarin versnaperingen en wijn werden rondgediend, maakte Préveux gebruik om Henriëtte Amélie te naderen.

Zij zat in gesprek met de comtesse d'Orsan, vroeg bijzonderheden over de opvoering van „La Noce de Figaro", waar de vicomtesse over had gesproken.

Préveux luisterde mee naar de schitterende beschrijving, door de comtesse d'Orsan gegeven van die opvoering.

„Natuurlijk zongen wij niet als de zangers en zangeressen van de opéra, maar de kostbaarheid van onze toiletten vergoedde veel."

Er kwamen meerdere gasten luisteren; de clavecimbaal zweeg voor het oogenblik.

Toen de kring zich zoozeer vergroot had, dat een apart woord van hem tot Henriëtte door anderen niet opgemerkt zou worden, vroeg Préveux:

Sluiten