Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Een moord!" fluisterden de douanen. „De misdadiger heëft getracht het lijk te doen verkooien en toen het niet gelukte, heeft hij het in deze kist gepakt."

„Naar de Morgue er mee!" beveelt de Hoofdcommies der Douanen.

En zoo geschiedt. Den volgenden dag komt Monsieur Delarme op het douanenkantoor en vraagt argeloos of er geen kist voor hem is aangekomen.

Ha! de moordenaar! Hij wordt gegrepen en voor de politie gebracht. En liep maar juist vrij van den strop. Omdat hij met veel moeite wist te bewijzen, dat de vermoorde... al drieduizend jaar dood was."

Uit den kring steeg een zucht van teleurstelling, toen zacht lachen.

„Een mummie? Uit Egypte verzonden?"

„Juist. Meegebracht van een reis door Egypte. Koning Ramses de zooveelste in de Morgue! En de eigenaar bijna gehangen voor moord op een koning, die al drieduizend jaar dood is. Lacht u niet, dames!"

„Ja, ja, 't is om te lachen. Maar 't griezelige., "

Sluiten