Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wilde verborgen passie, waarmee zij zich aan hem gegeven had en waarin zij verwachtte haar leven zelf te zien verteren. Wanneer eenmaal de catastrofe zou losbreken over haar hoofd. En over het zijne. Had hij begrepen waarop zij duidde met de toespelingen opeen dreiging, die boven hunne liefde hing, toespelingen die zij hem in hare omhelzing had toegefluisterd?

Doch met iets als ontsteltenis zag zij zijn strakken, indringenden blik vervagen en peinzend worden, als was hij vergeten, dat zij tegenover hem zat.

Een oogenblik later had hij zich tot Henriƫtte gewend met een vraag over de brochure, die zij in de hand hield.

Sluiten