Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weten wat die allen voor hem geweest waren, vooral zijn wettige vrouw en Madamede Monnier met wie hij naar Holland was gevlucht. Kon het mogelijk zijn, dat hij bij geen dier vrouwen werkelijke innige teederheid had gevonden ? De teederheid die bestaan kan zonder passie, zooals een zuster ze gèeft of een vriendin, maar die, mèt passie vereenigo; wordt tot de allergrootste liefde? Doch zij waagde het niet, de vraag te doen. Later misschien, wanneer hun vriendschap gegroeid zou zijn en inniger geworden; want nu reeds geloofde zij niet meer, als een oogenblik tevoren, dat zij en de comte de Mirabeau straks weer vreemden voor elkaar zouden zijn.

Wat vond hij hier eigenlijk, vroeg zij zich af, bij madame de Priaville, een vrouw zooals hij er velen had liefgehad naar hij zelf zeide? Wat genot, de flikkering van een passie, die weer voorbij zou gaan, zooals Henriëtte wist dat de meeste mannen en vrouwen uit de wereld ze beleefd hadden. Iets dat haar waardeloos scheen en dat waardeloos moest zijn vooreen man «ls de comte de Mirabeau, die — dat had

Sluiten