Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor het uiterlijk echter behield zij hare kwijnende kalmte en haar mond vormde traag de vraag:

„In welk opzicht gevaarlijk?"

„Door zijn denkbeelden," antwoordde de vicomte argeloos. „En door zijn levensgedrag."

De vicomtesse voelde zich gerustgesteld, doch in die gerustheid school iets als teleurstelling.

„Ph!" kwam zij spottend en om hare lippen kwam de zweem van een glimlach spelen.

„Dat maakt hem interessant," waagde zij.

De vicomte stootte een smalend lachje uit.

„Voor vrouwen, dat is mogelijk. Maar iemand, die de privilegies en principes durft aanranden van den stand, waarin hij geboren werd, is naar mijn inzicht verachtelijk."

„Het privilegie der galante avonturen heeft de comte de Mirabeau meer uitgebuit dan aangerand, dunkt mij..."

„Wat hij gedaan heeft, verdient een gansch anderen naam. De vlucht met madame de Monnier was vulgair, zijn echtscheidingsproces vol van walgelijke détails. Maar erger is wat hij uitgesproken en geschreven heeft: dat is gevaarlijk

Jet-Lie. 9

Sluiten