Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor den staat en bovenal voor het gezag van den koning. Niet dat het van invloed zal zijn. Zijne Majesteit zal er even rustig om slapen en het gepeupel leest de geschriften niet. Maar de bedoeling is niettemin funeste. En ik zou wel wenschen, dat de comte de Mirabeau zijn geliefde Op een andere plaats ontmoette dan in ons huis."

De vicomtesse deed haar gelaat schuil gaan achter haar waaier. Wanneer haar echtgenoot ontdekte, dat de Mirabeau hier vertoefde om haar... de catastrofe zou zoo geweldig zijn, als zij had durven droomen.

Rustig bleef zij met haar man samen, deed een souper opdienen, waaraan hij behoefte had na den langen rit, en luisterde naar wat hij verhaalde over de jachtpartij van den koning en hoe de koningin een morgen mede uit was gereden, stralend als een zonnegodin op haar witte paard.

Sluiten