Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegenover aannam, wekte vermoeden, dat een amourette met haar pikanter zou kunnen zijn dan de gewone avontuurtjes met een vrouw zonder klinkenden naam of hooge maatschappelijke positie: de waarde toch van een liaison werd veelmaals gemeten volgens de maatschappelijke waarde der vrouw, die er in betrokken was.

Madame de Néhra nu had in dit opzicht niets te bieden: haar amant zou niet befluisterd en nagewezen worden als iemand, die een prijs van het lot had getrokken, doch haar persoonlijkheid zelf, de sfeer van eenvoud en natuurlijkheid waarin zij leefde, haar niet verstaan zelfs der obscene woordspelingen, waarin mannen en vrouwen in de salons zich plachten te vermeien, maakte haar interessant en van een vreemde bekoring: in die wereld, waar alles, ook de eenvoud zelf, gekunsteld was, scheen zij een exotische bloem.

Men bemoeide zich met haar en zocht een blik uit hare oogen te vangen, om er zich later op te kunnen beroemen.

Doch niet deze hofmakerij der galante heeren

Sluiten