Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit dépit tot Madame de Priaville had gewend ?

Hij had cassatie van het vonnis aangevraagd: als de rechtbank hem ten slotte zijn vrouw weergaf, zou er dan misschien rust in zijn leven komen, de rust, die hij behoefde om te stijgen tot de hoogte, waartoe hij was voorbestemd?

Maar was de comtesse werkelijk iets voor hem? Had zij hem ooit liefgehad?

Het scheen alles vreemd en vol onoplosbare raadsels. Doch in Henriëtte groeide de overtuiging, dat zij bij nieuw vertrouwelijk samenzijn met de Mirabeau, hem van wat haar bevreemdde, de oplossing zou durven vragen.

Den morgen daarop kwam Suzanne haar bezoeken; gekleed in een huiskleedje van wit taffetas, scheen zij bleeker nog en teerder dan tusschen de kussens in bed; de lijnen van hare hoekige schoudertjes en magere armen teekenden zich scherp af onder de dunne stof en onder de groote zwarte oogen lagen donkere kringen.

„Madame!" welkomde haar nerveus-schrale stemmetje, „wat een vreugd, dat u weer terug bent gekomen!"

Sluiten