Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Zij is nóg mooi. Van het echte Engelsche mooi."

Suzanne knikte. „Louise d' Uternelles zegt, dat zuster Elisabeth een geboren prinses is."

„Dat heb ik ook gehoord."

„En hier doet zij het minste werk. Laat zich door ons allen bedillen en commandeeren." '

„Dat hindert haar niet. Zij heeft haar eigen innerlijk geluk."

Suzanne staarde een oogenblik voor zich uit.

„Ja, zij is, geloof ik, gelukkig. Zij verlangt nergens naar."

Suzanne keerde zich om, zoodat Henriëtte haar kapsel in den steek moest laten.

„U," zeide zij langzaam; „u heeft ook zoo iets of u nergens naar verlangt."

Henriëtte schudde het hoofd.

„Daar vergis je je in, Suzanne. Ik verlang wel, maar ik heb geen haast. Ik weet, dat God mij eens het verlangde geven zal."

Suzanne sprong op, sloeg de armen om Henriëtte's hals.

„U bent nog veel mooier dan zuster Elisabeth!" betuigde zij hartstochtelijk,

Jet-Lie. 13

Sluiten