Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in die der burgerij," voegde hij er ophelderend achter. „En niet alleen de jongeren; ook ouderen leven in de verwachting eener vernieuwing van onze maatschappij. Als u wist, hoeveel daar gesproken werd in de lange winteravonden en hoe verlangend uitgezien naar een teeken, dat de verandering nadert. — Van mijn jongensjaren af heb ik ervan gedroomd, naar Parijs te gaan. Mijn vader was ertegen; hij verlangde dat ik op zijn kantoor zou komen: hij was bankier..."

„Was? Is uw vader overleden?" vroeg Henriëtte belangstellend.

Préveux zweeg een oogenblik en slikte een paar maal, als viel antwoorden moeilijk.

Toen antwoordde hij zacht: „Jamadame; hij ging failliet. En kon toen niet langer leven. — Ik ging naar Parijs; dat is nu vier jaar geleden."

„En is Parijs voor u geworden wat u ervan hoopte ?"

Préveux boog het hoofd en liet zijne handen slap neerhangen tusschen zijn knieën.

„Ik heb hier veel gewerkt. En veel geleerd. En veel gevoeld," antwoordde hij zacht en hief

Sluiten