Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andere dan zelfzuchtige bedoelingen: zij heeft nimmer in haar leven één offer kunnen brengen voor haar kinderen.

En mijn vader, dien ik hoogschat, al'heb ik hem menigmaal bijna gehaat, schenkt zijn teederheid aan mijn jongeren broeder, Boniface, chevalier in de orde van Cincinnatus, waartegen ik een brochure zal schrijven. Zoo is uw vriendschap het eenige, dat zacht is in mijn leven. Begrijpt u nu, hoe groot mijn dankbaarheid is en hoe diep mijn geluk, omdat u mij die vriendschap, mét uw vertrouwen, heeft doen behouden?

Morgen ben ik, in verband met mijn proces, genoodzaakt te confereeren met mijn advocaat, doch overmorgen mag ik weder met u samenzijn.

Met vochtige oogen staarde Henriëtte over den brief heen vóór zich uit; in haar hart donsde zoete voldaanheid en geluk.

Suzanne nam haar tersluiks waar en haar nieuwsgierigheid niet kunnend bedwingen, merkte zij op:

Sluiten