Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In Schoolkinderbad I:

In 1901 30.862 In 1910 92.277

„ 1902 88.582 „ 1911 99.860

„ 1903 88.000 ,, 1912 94.876

„ 1904 100.309 „ 1913 85.403

„ 1905 92.487 „ 1914 87.256

,. 1906 83.487 „ 1915 91.148

„ 1907 94.722 „ 1916 86.456

„ 1908 94.720 „*)1917 12.633

„ 1909 102.701 „*)1918 28.890

Schoolkinderbad II:

In 1908 64.074 „ 1914 72.990

„ 1909 76.099 „ 1915 80.322

„ 1910 79.661 „ 1916 92.741

„ 1911 80.884 „ *) 1917 18.343

„ 1912 72.521 „ *)1918 45.088

„ 1913 71.276

*) Gedurende 1917 en 1918 waren de baden door gebrek aan

gesloten.

De oprichtingskosten van het bad aan de Frederik Hendrikstraat bedroegen f 17.621,88.

De eksploitatie-kosten bedroegen in de achtereenvolgende jaren:

1901 f 932,— 1910 ƒ4106,825

1902 - 2818,22 1911 - 4484,85*

1903 - 2936.14 1912 - 4866,42

1904 - 2676.43 1913 - 5706,76

1905 - 3198.245 1914 - 4291,68

1906 - 2867,69 1915 - 4791,21

1907 - 3244,415 1916 - 5252.86

1908 - 3692.095 1917 - 3284,855

1909 - 3946,22

Sluiten