Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHOLEN Begonnen met baden Aantal baden

Hemsterhuisstraat 21 Febr. 1918 13430

Bakkerstraat 22 April 1918 5936

Kortenbosch 3 Junie 1918 3325

Roggéveenstraat 12 Junie 1918 4290

Bleekerslaan 2 Julie 1918 2965

Sirtemastraat 23 Julie 1918 1754

Lijnbaan 7 Okt. 1918 1226

Totaal I 32926

Ook hier heeft het aantal baden geleden door de sluiting der scholen tijdens het heersen van de Spaanse griep.

De kommissie van toezicht is over het aantal genomen baden zeer tevreden en heeft reeds aangedrongen op een helpster, zoals de badmeester en zijn vrouw aan de Nieuwe Havendwarsstraat die ook hebben. De kommissie vertrouwt, dat dit verzoek wel zal worden ingewilligd.

Het badhuis, verbonden aan de school in de Reaumurstraat, werd 4 Julie 1918 in gebruik genomen door de school voor zwakzinnigen aan de Reaumerstraat. Door deze school werden gedurende 1918 in totaal 1012 baden genomen.

Sedert begin 1919 baden er ook de kinderen van omliggende scholen.

In September 1919 komt nog een dergelijke badinrichting in Scheveningen in gebruik.

De oprichtingskosten van het gekombineerde Volks- en Schoolbad aan de Hemsterhuisstraat (gebouwd in 1916/17) bedroegen: Bouwkosten met inbegrip van tekenwerk en toezicht + f 15540.— Kosten van aanleg der centrale verwarming en warmwatervoorziening . . . . + - 2750.—

Sluiten