Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zeker, er zijn bezwaren verbonden aan het houden van toezicht in een schoolbad. De atmosfeer is nu juist niet die van een heerlike lentedag in 't vrije veld en het „bruine gevaar" zweeft als een dreigend spook om de geleiders heen. Maar men overdrijve in dezen niet. Wij maken ons sterk, dat de felste tegenstanders van het toezicht nog nimmer hun neus binnen het kinderbad hebben gestoken. Zoals het wel meer gaat: onbekendheid met de zaak maakt, dat men de dingen veel groter ziet, dan ze inderdaad zijn.

Ten slotte willen we nog wijzen op de propaganda, die in verschillende Gemeenten voor het Schoolbad wordt gemaakt en die zeer zeker navolging verdient.

Het Gemeentebestuur van Dordrecht richtte in 1914 door middel van de school een sirkulaire aan de ouders, waarin door de Wethouder van Onderwijs krachtig opgewekt werd tot deelname aan de schoolbaden.

In Den Haag hield in 1916 de Kommissie van Toezicht op het Gemeentelik Schoolbad een bijeenkomst met ouders van schoolgaande kinderen, waar Dr. Fleischer, gemeente-arts, een lezing hield over reinheid in verband met schoolbaden. Bovendien verspreidt de Kommissie nu en dan populair geschreven sirkulaires over het grote nut van schoolbaden.

In Amsterdam stelt de Kommissie van Toezicht op de Gemeentelike Schoolbaden af en toe de Schoolbaden ter bezichtiging voor de ouders en richtte in 1907 een sirkulaire tot de ouders van schoolgaande kinderen.

Het beste propraganda-middel evenwel is het gemoedelike woord van de onderwijzer(es) tot de ouders; daarmee verricht men wonderen. We kunnen dat propagandamiddel dan ook niet genoeg aanbevelen.

Sluiten