Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Stil toch vader," vermaande Emily den ouden man, verlegen-lachend, en dan tot Bob: „Zal ik dan maar het bovenkamertje voor hem in orde brengen?"

«Dat ia het beste wat je doen kunt, kind," antwoordde Bob, terwijl hij Emily een zacht kneepje in de wang gaf.

„Het spijt me, als ik u last en moeite veroorzaak," zei Lankhurst met matte, toonlooze stem en sloeg de oogleden op, „maar werkelijk... ik zou niets liever doen dan gaan rusten; ik ben halfdood van vermoeidheid ... ik kan niet meer ..."

«Binnen vijf minuten ben ik klaar." Emily stak een kaars aan en spoedde zich heen, Bob vriendelijk over haar schouder toeknikkend.

„Dick en ik blijven ook van nacht hier," zei Bob tot den ouden Hawkins. „"We zullen wel een plaatsje op het stroo in de schuur vinden."

„Goed, maar eerst zullen* wij nog een glas whisky drinken, mijnheer zal ook wel wat lusten?"

Vragend keek de molenaar dien kant uit.

De kapitein knikte toestemmend; hij voelde behoefte aan eenigen prikkel, die zijn levensgeesten wat zou opwekken. Ja, een glas whisky zou hem goed doen.

De oude man liep naar de kast in den hoek der kamer, haalde een whiskyflesch en drie kroezen te voorschijn, die hij met een zeker welbehagen vulde en daarna zijn gasten toeschoof.

„Wanneer gaan jullie in zee?" vroeg hij daarna aan Bob Waters.

„Denkelijk Zaterdag, over zeven dagen dus," antwoordde deze. „De mooie Emily" dient eerst nog eens goed nagezien te worden en dan moet ik de lading nog bij elkaar halen. Het zal ditmaal alleen koffie en tabak zijn, maar een flinke partij."

„Als wij alles in Brouwershaven kunnen lossen maken we een mooie winst," merkte Dick op, terwijl hij zijn glas whisky in één teug uitdronk. „Maar ik vrees, dat het zoo gemakkelijk niet gaan zal... de douaniers zijn tegenwoordig feller dan ooit en het zal moeite kosten hen ongezien voorbij te komen."

„En moet mijnheer dan mee?" vroeg Emily's vader. Bob keek naar Lankhurst en zag dat deze op zijn stoel in slaap gevallen was.

„Ja, en hij betaalt er goed voor," zei Bob zachtjes. „Komt

Sluiten