Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Dan moeten wij vechten... gelukkig dat hij ook zonder wind niets doen kan."

„De mooie Emily" is een beste zeiler..." „Hoe weet je dat 't een Fransch schip is P" vroeg Lankhurst zoo zacht mogelijk.

„We hebben Fransch hooren spreken ... Fransche commando's en... Stt! Stt!" waarschuwde Dick eensklaps ophoudend.

Duidelijk hoorde men aan bakboord van de Mooie Emily, luide commando's in het Fransch geuit... daarna eenige vloeken tegen den mist gericht. Op het geluid afgaande kon het andere - schip niet meer dan honderd meter verwijderd zijn.

Bob Waters wierp het roer nog wat om, maar hij wist maar al te goed, dat dit hem niet veel helpen kon . .. mistroostig keek hg naar de zeilen, die slap en vochtig als onnutte dingen van de mast afhingen ... een aangeschoten vogel gelijk.

„Als er maar wind kwam zouden we hem spoedig genoeg ontzeilen," fluisterde Dick. „Anders vrees ik het ergste." Bob Waters wenkte Lankhurst om bij hem te komen. „Spreekt ge goed Fransch?" vroeg hij. „Uitstekend," antwoordde Lankhurst „mijne moeder -was een Francaise en mijn vrouw..." Met schrik hield hij op, doch Waters lette er niet op.

„Best," antwoordde Bob haastig. „Gooi een schanslooper of een oliejas om, beneden ligt er wel een, en zet een zuidwester op. Als ze ons aanroepen, vertel je maar iets van een logger uit Antwerpen of Blankenberghe."

Lankhurst knikte toestemmend, ging naar beneden en kwam weldra terug, geheel in schipperskleedij gehuld.

't Scheen of de mist hierop gewacht had; een windvlaag streek door de takelage van den logger, deed de zeilen even klapperen en scheurde het nevelgordijn vaneen; tevens kwam er eenige meerdere gang in het schip.

Maar tegelijkertijd vertoonde zich het andere vaartuig op nog geen tachtig meter afstands. Het was een tweemast gaffelschoener; de Fransche driekleur was duidelijk zichtbaar, al woei de vlag nog niet vrij uit.

Op het andere schip bleek men den logger ontdekt te hebben; een drietal personen, in blauwe uniform gekleed, kwamen aan de verschansing en een hunner riep in het Fransch door

Sluiten