Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dua u behoort riet tot het Fransche leger?"

"Tot dit Franache leger goddank niet. De... Dubois zijn altijd legitimiaten geweest en kennen geen andere koningen dan die uit het huis Bourbon. De generaal Buonaparte is een overweldiger, een dictator en zal na eenigen tijd verdwijnen om in het niet te verzinken, waaruit hij voortgekomen is. Ik ben altijd een vriend van de Engelschen geweest en daarom doet het mij bijzonder genoegen met u kennis te maken. Mijn compliment over uw voortreffelijk Fransch.

„Miin moeder was een Francaise."

^Aha! dat verklaart de zaak. Maar waar moet ge heen, monsieur Lankhurst?" . .

„Naar Middelburg, waar ik bij goede vrienden logeer. Ik woon... voorloopig in Oostkappelle; we gaan dan „amen tot Poppendamme. Wat zie ik ... is uw arm geblesseerd ff Ja, de eene schurk heeft me een slag toegebracht en... ïn ëen oogwenk was Dubois van zijn paard, stroopte Lankhurst's mouw op, onderzocht met vakkundige hand den onderarm dien hij betastte en bekneep.

Èr is nieJts gebroken; de slag is blijkbaar afgegleden, alleen een lichte kneuzing die met een goed verband tonneri enkele dagen genezen zal zijn. Ziet ge kans te paard te komen? ik wü wefeen half uurtje er naast loopen. Antoinette is w<w heet maar een goed ruiter, zooals u ongetwijfeld zijt, zal net wel nTet haar kunnen vinden. Geef haar maar veel teugel, dan gaat ze het best." u, „a

Lankhurst aarzelde niet van Dubois vriendelijk aanbod gebruik te maken en zat weldra in den zadel; zijn linkerarm tusschen zijn jas gestoken, bestuurde hij met de rechterhand de levendige, trippelende bruine. >

Van iè aanvallers was nergens «eer iets te bespeuren Onderweg vertelde Lankhurst in bijzonderheden hoe de overval had'plaats gehad! hij vermoedde dat deb^e ^nnen een poging hadden willen doen om hem op te lichten naar IZ kotter over te brengen en aldus naar Engeland te vervoeren maar dit vermoeden sprak hij om licht te begrijpen

redSgf maar tijdelijk hier, monsieur Dubois of. ?" vroeg hi/zfn begekider toen zij Meliskerke reeds eenigen tijd achter

Sluiten