Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tuin stond een groot huis, klaarblijkelijk met het voorfront naar de andere zijde gewend. De achtergevel was twee verdiepingen hoog en elk daarvan telde drie groote ramen. Achter het middelste raam van de tweede verdieping stond een jonge vrouw en deze begon, zoodra zij hem zag, heftig met een doek te wuiven.

Tot zijn grenzelooze verbazing herkende Lankhurst, Emily Hawkins! Hoe kwam die in 's Hemelsnaam in Vlissingen!

Lankhurst oriënteerde zich zoo goed mogelijk en kwam na eenig nadenken tot de ontdekking dat het huis daar voor hem de woning moest zijn waarin de Fransche commandant van Vlissingen bureau hield en waar zijn staf gehuisvest was.

Hoe kwam Emily, een Engelsch meisje, in dit huis? Hjj begreep er niets van. En toch was het waar!

Emily had haar doek weggelegd, zoodra zij bemerkte dat de kapitein haar gezien had en gaf door gebaren te kennen, dat zij uit het huis weg wilde gaan, maar niet kon of mocht; blijkbaar riep zij Lankhurst's hulp in dm haar te bevrijden.

De kapitein aarzelde geen oogenblik wat te doen; hij gaf haar door teekenen te kennen dat hij terugkomen zou en ging de gang uit, zachtjes loopend om den slapenden schildwacht niet te doen ontwaken.

Emily werd blijkbaar tegen haar wil daar opgesloten gehouden, hoe zij daar gekomen was, bleef voorloopig onopgelost; de hoofdzaak was haar te bevrijden en Lankhurst zou daartoe zijn uiterste best doen, dat nanr hij zich stellig voor. Hij wandelde om het huis en den tuin heen en zag dat hij zich niet vergist had; aan een stok, aan den voorgevel bevestigd, hing de Fransche driekleur, bij het bladstille, vochtige weer, slap omlaag.

Tien minuten later was Lankhurst in zijn logement terug; hij begreep dat hij vóór den volgenden dag niets zou kunnen verrichten om met Emily in aanraking te komen, laat staan haar te bevrijden. Hoewel hij geen flauw denkbeeld had, op welke wijze en waarom Bob Waters' geliefde daar gevangen gehouden werd, begreep hij toch wel, dat zij door list of geweld uit Engeland moest zijn weggevoerd, buiten voorkennis van den jongen smokkelaar.

De mooie dochter van Hawkins was hem zeer sympathiek

Sluiten