Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schrijft hij ?" Driftig scheurde hij den brief open, dien Lankhurst hem overreikte en doorliep haastig het schrijven.

„Ah ... Bruce heeft het fort den Haak bezet... weer verlaten ... waaromP waarom? het geschut vernield... amunitie naar Veere ... vijf compagnieën en de artilleristen in Veere ... verwacht een beleg... commandant Boogaert daar bevelhebber ... Prachtig! zal het zoo krachtig mogelijk verdedigen ...ü komt van Middelburg?" vroeg hij aan Lankhurst, die eerbiedig wachtte. ti

„Ja, generaal, de stad zal zich morgen moeten overgeven, antwoordde de kapitein.

„Jammer, maar het is geen vesting. Monsieur Osten hier heeft het me al verteld... gaat ge naar Middelburg terug, monsieur ... ?"

Lankhurst aarzelde een oogenblik met zijn antwoord.

„Ik vrees dat de Engelschen mij niet zullen doorlaten. bovendien, ik heb hier verwanten .. . goede kennissen wonen ..."

„U is Belg?"

„Ja generaal." Lankhurst bemerkte dat de andere opperofficier hem na dit antwoord scherp opnam; Osten zei daarna, met iets spottends in zijn stem:

„Dan zijn wij landgenooten, monsieur van der Koppen. Uit welke plaats zjjt ge afkomstig?"

„Uit Antwerpen, generaal." Hij wist zich genoeg van deze stad te herinneren uit den tijd toen hij er Virginie Boddelaere's ouders placht te bezoeken, om eenige bijzonderheden omtrent Antwerpen ten beste te geven. „Ik heb de stad vrij jong verlaten om in het buitenland een bestaan te zoeken. Daarom ...'

„Goed, goed," viel Monnet hem ongeduldig in de rede. „Gij kunt gaan, monsieur, we hebben, generaal Osten en ik, belangrijke zaken te bespreken. Adieu, monsieur van der Koppen."

Lankhurst boog en verwijderde zich; buiten gekomen begaf hij zich onmiddellijk op weg naar het huis aan de Haven waar juffrouw Lodewijksz woonde.

Hij werd door de vrouw des huizes hartelijk outvangen, door Doortje wat gereserveerd, doch niet onvriendelijk.

„Ik heb van mijn nichtje over u gehoord, (Doortje bloosde,) en daarom doet het mij genoegen u persoonlijk te ontmoeten, kapitein."

Sluiten