Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoon was. Ik heb maar kort met hem gediend, maar 't was een flinke, brave borst... 'n eerlijk matroos... God heeft gewild dat hij sneuvelen moest... terwijl een oud karkas als ik ... die geen kind of kraai op de wereld bezit... nog leeft al is het maar met één poot... Maar daar is niets aan te doen ... Gods wegen zijn wonderlijk .. ." Montlévin knikte stom ...

„Maar ik wilde u wat anders vertellen ... ik ... heb ... jaren geleden aan boord van den kotter „De Dolphijn" gediend ... als lichtmatroos..."

„De Dolphijn?" vroeg de graaf met plotselinge belangstelling.

„Ja... commandant luitenant Brown... Dat was in '92 of '93 ... U waart ook aan boord ... niet waar?"

„Ja ... ik heb Brown gedood ... omdat het een ploert was ..."

„Dat was hij en niemand betreurde hem. Later werden we overzeild in het Kanaal en de kotter ging naar den kelder... ik kwam met twee kinderen in de sloep... u girig in de

„Ja, ja, zoo is het!" riep de graaf uit, „ik weet ook dat de bemanning van de sloep voor het grootste gedeelte omgekomen is in een gevecht met een Fransch oorlogsschip... en dat slechts twee der mannen, die op den kotter hadden gediend, er het leven hebben afgebracht."

„Een van die twee was ik!" zei Crawbridge kalm. „Bovendien werd Jack Bowles gered en samen brachten we met veel moeite de kinderen in veiligheid... ergens in de buurt van Dover, bij brave boerenmenschen. "Wat er later van hen geworden is weet ik niet."

En hij vertelde van zijn terugkeer, na zijn "West-Indische reis, en zijn vruchtelooze nasporingen.

Diep onder den indruk van het gehoorde bleef Montlévin zwijgend nadenken ... als hij maar geweten had ... Die gedachte drong zich telkens in zijn geest naar voren... als hij maar tijdig geweten had ...

„Ik wist door mijn agenten, die ik op onderzoek had uitgezonden dat Frangois en Louise gered en in Engeland waren, doch daarna zijn deze hun spoor kwijt geraakt... alleen vernam ik bij geruchte dat Louise, mijn nichtje, naar Holland zou zijn overgebracht..."

Sluiten