Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dolkmes, bestuurd door Lankhurst's greep, forsch in de borst.

Hij uitte een vreeselijken vloek, sloeg met de armen in het wilde om zich heen en bleef daarna liggen.

Zwaar hijgend van vermoeienis richtte Lankhurst zich op; hij zag wat er gebeurd was, en trok het mes nit de wonde; een breede bloedstroom vloeide over de oliejas in het zand.

Wilton had het bewustzijn verloren en Lankhurst begreep dat hij niets, letterlijk niets, kon doen om hem te helpen. Alleen kon hij hem onmogelijk vervoeren en vóór hij hulp gehaald had, zou de Haai doodgebloed zijn. En werkelijk was dat het geval. De ongelukkige sloeg nog een- of tweemaal de oogen op, keek Lankhurst met half gebroken oogen aan, stootte een rochelend geluid uit, zuchtte diep en... was niet meer.

Het bloed uit de wreede, stille wonde vloeide nu minder snel en eindelijk werd het een langzaam druppelen.

Ontsteld bleef Lankhurst bij het lijk staan.

Hij dacht dat hij door een gewonen straatroover aangevallen was; hoewel hij den Haai in Dover ontmoet had, was hij 's mans gelaat geheel vergeten en onder diens vermomming zou hij hem zeker niet herkend hebben.

De schurk had in elk geval zijn verdiende loon; het ging leven om leven en de schavuit zou er blijkbaar niets in gezien hebben om hem naar de andere wereld te helpen.

Toch bevond hij zich in een moeilijk parket.

Vooreerst zou hij moeten bewijzen, wilde hij althans niet van moord verdacht worden, dat hij aangevallen was en uit noodweer gehandeld had; waar er geen getuigen bij hun strijd geweest waren, zou dit hem al moeilijk vallen. Maar hij zou aan de autoriteiten zijn naam en stand moeten opgeven en dit zou tot allerlei onaangename vragen aanleiding kunnen zijn. De man was, naar zijn voorkomen te oordeelen, een Engelsehman; de Engelsche autoriteiten zouden den gewelddadigen dood .van een landsman vermoedelijk heel ernstig opnemen.

Kortom, allerlei gevaren bedreigden hem. Lankhurst bedacht zich niet lang. In de half vervallen hut, waarachter de man zich verscholen bad, was niets te vinden;

Sluiten