Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

li haal hem voor u.

Silvio. Zeg den wijzen vader

dat een verdwaalde zwerveling zijn hulp

gevraagd heeft.

(De pottier af).

Wondre wiss'ling van geval

in weinige uren; — met den morgen nog

hemel en zee als eenzame genoot en;

tot peinzen reede, neigend naar den droom

die den verstilden drang van hart en geest

leidt naar een ander, einderloos verschiet

In d'avond een met de verstootenen, en levend dood met ongestorven dooden. Zal dit het einde van de tochten zijn die mijn getrouwe droomen door hét land van mijn verbeelden deden, en mij steeds, hetzij ze keerden met het goud en rood van d'avond, de bestarde sluiers van den nacht, de geuren van den morgen, altijd de hunkring lieten van een ongestild verwachten, en den vagen, verren glans van ongewonnen vreugd?

Is dit het antwoord

op al de vragen, die van kind af aan ontbloeiden aan mijn hart — de vreemde vragen die ook in oogenblikken van geluk donkerden langs de glanzing van mijn vreugd, zooals de plotselinge schaduw van een hoogen, breed-gevlerkten vogel valt

over de bloemen van een veld vol zon

Zal dit dan de eindlijke vervulling zijn

van de beloften die het zoekend kind

meende te speuren in.de stille stem

van d'avondwind, in 't ruischen van den regen,

en in de glanzing van den tragen stroom

die blanke zeilen langs zijn woning voerde

naar onbekende kimmen ? —

Sluiten