Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan zal ik met u bidden.

De Vader. Dat is goed,

mijn kind. Vaarwel mijn Silvio, en wees

zoo droevig niet, zoo wij toch doolden, kan

Gods almacht richten wat ons klein verstand

niet in de banen stuwde van zijn wet.

{De Vader af).

Süvio. Nog kunt ge kiezen, Mara

Mara. Silvio,

niet meer!...... met meer...... ik ben zoo moe...

Süvio. Vaarwel

dan, lieve, kleine Mara

(Silvio af. Een stilte).

Mara. God, mijn God,

leer mij u danken voor dit schoon gemis,

en neem mij niet wat hij mij heeft geschonken

(Een stilte. — De voltrekking van het wonder: Mara's kleed valt af, zij is genezen).

Mara. Wat overkomt mij ? 't Is mij of een droom

mij houdt gevangen in bedrieglijk spinsel......

Een wonderbaar gevoel doorvloeit mijn wezen

Was Silvio niet hier? en zie, mijn mantel

mij-zelve...... ben ik niet meer krank?...... is met

mijn mantel alles wat zoo schrikhjk was van mij geweken?...... Silvio, keer weder!

zoo gruwzaam kan geen enkel droombeeld zijn

Mijn God, hoe zal ik danken voor zooveel

geluk Keer weder, Süvio, nu moogt

ge me met meer verlaten, en nu zult

ge Zeer gelukkig worden

(Silvio op).

Süvio. Hebt ge mij geroepen, Mara? Mara. Zie wat God aan mij volbracht heeft!

Süvio. Mara!

Mara. Nu behoeft ge niet

alleen van hier te gaan, mijn Süvio!

Sluiten