Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R. K, GEMEENTEPROGRAM,

§ 1. SOCIALE TAAK VAN DE GEMEENTE.

1. De zelfstandigheid der Gemeente, nauw verknocht aan haar organisch karakter als eersten vorm van burgerlijke samenleving, behoort binnen de grenzen van Rijks- en Provinciaal belang te worden geëerbiedigd.

2. Bij de uitvoering van wetten, vooral van die welke het sociale leven betreffen, worde aan de Gemeente, ten eiide een juiste aanpassing aan de plaatselijke behoeften te verkrijgen, een ruim aandeel geschonken.

3. De welvaart eener Gemeente wordt niet alleen bepaald door den stoffelijken welstand en rijkdom der burgers, maar ook en nog meer door het geestelijk en zedelijk peil, waarop haar burgers staan. Daarom behoort het gemeentebestuur niet alleen de lichamelijke en stoffelijke belangen, in het bijzonder van de geestelijk en en maatschappelijk zwakkeren, maar zeker ook de geestelijke en zedelijke belangen der burgers te bevorderen en te beschermen.

Sluiten