Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leiding van lichaamsoefeningen worden geldelijk en metterdaad gesteund, o.a. door het laten bouwen of aanleggen van oefengelegenheden en deze met het noodige oefen- en spelmateriaal kosteloos beschikbaar te stellen voor vereenigingen. voor lichamelijke opvoeding, alsmede door het verleenen van die tegemoetkoming, welke aan de opleiding, leiding en uitbreiding der lichamelijke oefening bevorderlijk kan zijn.

33. De schoolgeldhefïïng worde, ook voor middelbaar-, vak- en dergelijk onderwijs, met vrijstelling der onvermogenden, progessief geregeld, waarbij rekening dient gehouden te wordeq met het aantal kinderen dat uit één gezin de school bezoekt en met kosteloos te verstrekken leermiddelen.

Studiebeurzen worden ingesteld.

34. In de schoolcommissies worde ruime vertegenwoordiging gegeven aan de ouders der schoolgaande kinderen.

C. Volksontwikkeling.

35. De volksontwikkeling in den r ui ms ten zin des woords worde bevorderd.

36. Katholieke openbaoe leeszalen, Volksuniversiteiten en andere inrichtingen, die de volksontwikkeling bevorderen, worden gesteund.

37. Aan vereenigingen en instellingen, die de volksontwikkeling bevorderen

Sluiten