Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15. Krachtige strijd worde gevoerd tegen onredelijke opdrijving van prijzen voor eerste levensbehoeften.

16. Zoo dikwijls buitengewone omstandigheden daartoe noodzaken, bestede de gemeente ruime zorg aan de voorziening van levensmiddelen, met vooropstelling van regelmatig overleg met de organisaties der particuliere leveranciers. Niet dan in geval van noodzaak grijpe de Gemeente zelve rechtstreeks in.

17. Zoolang dit noodig blijft, onderhoude de Gemeente voor de levensmiddelenvoorziening een zelfstandigen dienst.

B. Volkshuisvesting.

18. Het vraagstuk der volkshuisvesting worde geacht van den meest urgenten aard.

Er worde een zoodanige grondpolitiek gevoerd, dat steeds voldoende bouwterrein beschikbaar zij voor elke klasse van woningen en opdrijving van den prijs der bouwterreinen worde tegengegaan, vooral door het uitgeven in erfpacht.

19. Een speciale dienst voor bouw- en woningwezen worde, zoo mogelijk, ingericht.

Een woningbeurs met woninggids worde daaraan verbpnden.

20. Er worde gezorgd voor zoodanigen uitleg der bebouwde kom, dat daarbij met de eischen van volkshuisvesting, gezondheid, landbouw,

Sluiten