Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

31. Zoo noodig worde steun verleend aan bureaux voor handelsinlichtingen, met medezeggingschap der betrokken vakorganisaties.

D. Bestrijding der Werkloosheid.

32. De arbeidsbemiddeling dervakvereenigingen worde bevorderd door toezicht en subsidiƫn.

Zoolang het particulier initiatief ontoereikend mocht zijn, neme de Gemeente zelf de arbeidsbemiddeling ter hand, zooveel mogelijk in samenwerking met de vakvereenigingen.

Naarmate het particulier initiatief der vakvereenigingen tot ontwikkeling komt, onttrekke de Gemeente zich aan haar bemoeiingen met de arbeidsbemiddeling.

33. Wanneer werkloosheid in zekeren omvang pleegt voor te komen, worde een commissie ingesteld voor werkverschaffing, bestaande uit vertegenwoordigers der belanghebbende vakvereenigingen.

Deze commissie worde o. m. de taak opgedragen de in de Gemeente voorkomende werkzaamheden zoodanig over een geheel Jaar te verdeden, dat ophooping van werk in het eene deel des jaars en tekort aan werkgelegenheid in een ander deel des jaars voorkomen wordt; voorts zal zij de werkgelegenheid in de Gemeente zooveel mogelijk bevorderen en regelen.

Zij hoede er zich voor, aan het scheppen van werkgelegenheid en haar geheelen arbeid het karakter

Sluiten