Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met de vakvereenigingen geschiede bij voorkeur, zoo mogelijk uitsluitend, met de landelijke vakvereeniging.

De aanwijzing der vertegenwoordigers geschiede door de vakvereeniging zonder eenige beperking.

II. Loonen en salarissen.

9. Bij de loonspolitiek der Gemeente worde steeds het algemeen welzijn voor oogen gehouden en worde nóch het personeel der Gemeente op kosten der gemeenschap, nóch de belastingbetalers ten koste van dat personeel bevoorrecht.

De Gemeente zij voor haar personeel een model-patroon, door over het algemeen aan haar personeel zooveel loon uit te keeren dat het nimmer 'onder den vergelijkenden loonstandaard der vrije maatschappij blijft.

10. De Gemeente geve aan haar personeel een volledig rechtvaardig loon, waarbij voortdurend rekening worde gehouden met bestaande toestanden en prijzen der levensmiddelen en met de zorg voor het groote gezin.

11. Als eenige onmiddellijke maatstaf voor de vaststelling van het minimumloon voor het personeel der Gemeente worde genomen de waarde van den door het personeel geleverden arbeid.

Deze waarde worde bepaald volgens de algemeene schatting, steunende op de hoedanigheid en de hoeveelheid van den arbeid.

Sluiten