Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan niet vermeerderd met een" buitengewone toelage. *)

B. De verhouding der Gemeente

tot de organisatie.

14. De vereenigingen, welke trachten mede te werken aan de totstandkoming eener standvastige overeenstemming tusschen de belangen, rechten en plichten der verschillende standen, overeenkomstig het organische karakter der maatschappelijke samenleving en de leerstellingen van de christelijke maatschappijleer worden tenvolle erkend.

15. Bij alle voorkomende gelegenheden worde voeling gehouden en overleg gepleegd met de organisaties der verschillende standen.

16. Door tegenover de organisaties harer eigen ambtenaren en werklieden een ruim en maatschappelijk standpunt in te nemen, geve de Gemeente aan de particuliere werkgevers het voorbeeld van de houding, welke deze tegenover de. vakvereenigingen hunner arbeiders hebben aan te nemen.

C. De verhouding der Gemeente

tot de standen.

L DE VERHOUDING TOT DEN ARBEIDERSSTAND.

a. De verhouding tot de arbeiders, die rechtstreeks in dienst der Gemeente zijn.

Te dezen aanzien zij verwezen naar

*) Als bijlage wordt bijgevoegd een opsomming van punten, welke bij het opstellen van een arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel in acht zijn te nemen.

Sluiten