Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beidscontracten in het bijzonder en rechtstreeks door aan het personeel der Gemeente goede loonen uit te keeren en door, bij het aanbesteden van openbare werken of het verleenen van concessies, voor de arbeiders gunstige loonbepalingen te bedingen.

26. Op iedere doeltreffende wijze worde steun verleend aan bijzondere ondernemingen, die op goede voorwaarden aan de arbeiders geschikte woningen beoogen te verschaffen. Indien steun van het particulier initiatief niet toereikend is voor de oplossing van het plaatselijk arbeiderswoningen-vraagstuk, voorzie de Gemeente zelve rechtstreeks in den bouw van geschikte arbeiderswoningen.

II. DE VERHOUDING TOT DEN MIDDENSTAND.

27. Bij alle van harentwege in 't gemeene welzijn der bevolking te treffen voorzieningen, zij de Gemeente bedacht op het krachtig maken en krachtig houden van den middenstand.

28. Bij de uitoefening van gemeentelijke bedrijven en diensten worde vermeden aan den middenstand onnoodig schade toe te brengen.

29. Door gemeentelijke electriciteits-, gas- en eventueel andere noodig geachte bedrijven, worde ten behoeve der klein-nijverheid, drijfkracht beschikbaar gesteld tegen lagen prijs.

Sluiten