Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij tijdelijken stilstand van het pensioen, is contributie verschuldigd naar den maatstaf van het toegekende pensioen.

Zij, die zonder pensioen uit den dienst ontslagen en deelgenoot gebleven zijn, contribueeren naar den maatstaf van hun laatsten pensioengrondslag tot zij den leeftijd van 45 jaren hebben bereikt en in dienst gebleven zijnde 20 jaren voor pensioen in aanmerking zouden hebben kunnen doen brengen. Van dat tijdstip af contribueeren zij naar een fictief pensioen berekend naar een diensttijd van 20 jaren en den voor hen geldenden diensttijd.

10. Buitengewone contributie is verschuldigd bij verhooging van den pensioengrondslag.

Zij bedraagt voor mannelijke deelgenooten eene som gelijk aan de verhooging van dien grondslag, voor vrouwelijke eene som gelijk aan de helft der verhooging.

' 11. Als huwelijkscontributie is verschuldigd:

a. door mannen, die bij den aanvang van hun deelgenootschap gehuwd zijn of gedurende hun deelgenootschap in het huwelijk treden, een som gelijk aan hun pensioengrondslag verhoogd met een zeker percentage 0) indien de vrouw jonger is dan de man;

b. door gehuwde mannen wier pensioengrondslag wordt verhoogd met een som gelijk aan de verhooging van dien grondslag, vermeerderd met een zeker percentage (2) in het onder a aangeduide geval;

c. door vrouwen, die bij den aanvang van haar deelgenootschap gehuwd zijn of gedurende haar deelgenootschap in het huwelijk treden 30% van haar pensioengrondslag en

d. door gehuwde vrouwen bij verhooging van den pensioengrondslag 30% van die verhooging.

12. Ongehuwden met minderjarige wettige (dus ook gewettigde) kinderen zijn bij toetreding en verhooging van pensioengrondslag als extra-contributie 30% van den pensioengrondslag en van de verhooging verschuldigd.

(1) Naar de voor burgerlijke ambtenaren geldende schaal.

(2) Als voren.

Sluiten