Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijdelijk behoort te worden gemist. De aard en duur van de straf in 16 aangegeven komt in hoofdzaak overeen met art. 28 van de pensioenwet voor gemeenteambtenaren.

Artikel 16 van het pensioenreglement voor Indische burgerlijke ambtenaren laat den gepensionneerde het pensioen missen indien hij veroordeeld is tot de doodstraf of tuchthuisstraf.

De overige bepalingen betreffende het vervallen van pensioen, de afronding van de toe te kennen bedragen enz., kunnen geheel gelijkluidend zijn aan die in het Reglement op de pensioenen der Europeesche burgerlijke ambtenaren.

Vorming van het fonds, beheer ervan en toezicht op dat beheer.

Evenals in de pensioenwet voor gemeenteambtenaren zijn de bepalingen omtrent de vorming van het fonds, beheer ervan en het toezicht erop, hier vermeld na de voorschriften betreffende de eigen pensioenen van locale ambtenaren. Waar het fonds echter gevormd wordt zoowel ten behoeve van de eigen pensioenen als van de pensioenen der weduwen en weezen, komt zooals hiervoren reeds opgemerkt het rationeeler voor in de te ontwerpen regelingen eerst op te nemen de voorschriften omtrent de pensionneering van de ambtenaren zelf, daarna die van de weduwen der ambtenaren en ten slotte die welke betrekking hebben op de vorming van het fonds, op het beheer en op het toezicht op het beheer.

. ad 1. Een korte beschrijving van de wijze waarop het fonds gevormd wordt evenals in art. 50 van de pensioenwet voor gemeenteambtenaren is opgenomen, is niet overbodig.

ad 2. Evenals in die wet (art. 50) kan in de locale pensioensregeling uitdrukkelijk worden gezegd dat het pensioenfonds de hoedanigheid van rechtspersoon bezit.

De overige bepalingen onder 2 zijn bijna volkomen gelijk aan die van artikel 49 van het Reglement voor het Weduwen- en Weezenfonds van Europeesche burgerlijke ambtenaren.

Sluiten