Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30. De plichten van den ambtenaar belast met het verlijden der credietverbandakten.

Van het geven van een overzicht van de verplichtingen van den bestuursambtenaar, belast met het verlijden der credietverbandakten is afgezien: het zou een herhaling worden van het onder B vermelde, althans van de paragrafen 16 t/m 26. Het geldt hier verplichtingen waarvan elke overtreding strafbaar is.

Doch al vallen ze niet onder die verplichtingen zoo mogen ook de aangelegenheden onder A in de §§ 5, 7, 8, 10 en 15 vermeld, aan de behartiging van den bestuursambtenaar worden aanbevolen. De schuldenaar behoort bij het geven van credietverband zoo duidelijk mogelijk te weten wat hij te doen en te laten heeft.

Sluiten