Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zondere persoonlijke omstandigheden (lichtzinnigheid, onervarenheid, noodtoestand) maar van den algemeenen 'toestand, waarin de bevolking verkeert, zal de toepassing van de woekerverordening geen verbetering brengen. Deze verordening toch bestrijdt alleen de gevolgen, bepaalde uiterlijke verschijnselen van het kwaad, maar neemt de oorzaak van het kwaad niet weg. Indien zij niet met voorzichtigheid en beleid wordt toegepast zal zij zelfs een averechtsche uitwerking hebben. De schuldeischer toch, die vreezen moet, dat zijn eisch door den rechter geheel of gedeeltelijk zal worden ontzegd, zal zich tegen dat risico dekken door zijn eischen nog hooger te stellen en wanneer de andere partij voor het verkrijgen van hulp van dien schuldeischer afhankelijk is, zal zij zich ook bij die zwaardere eischen moeten neerleggen.

Sluiten