Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met grote nadrukkelikheid wordt deze reddingsmogelikheid uitgebeeld in de rechtsgedingen, waar Maria en de Duivel beiden als pleiters voor de rechtdoende Christus staan. Zo bevat o. a. de Middeleeuwse roman van Merlijn vier hoofdstukken met de volgende opschriften:

„Hyr begint dat boeck van Merlyne. Ende hoe die Duvele benyden, dat God die Helle tebrack, ende syne vrient daerwt verlosede.

„Hoe die Duvele alle vergaderden, ende kosen enen procureere.

„Hoe Onse Vrouwe wart een voorsprake van al Kerstenheit tegen den viant.

„Hoe Gerechtecheit ende Waerheit degedingeden tegen Ontfermecheit ende Vrede".

Ziehier dus het grote wereldmotief: de strijd van de Duivel tegen God om de mensëHke ziel. Dit motief wordt geheel in KatholiekMiddeleeuwse geest behandeld, vooral door de betekenis gehecht aan de inmenging van Maria in het eeuwig herbegonnen geding tussen God en de DuiveL Waar God, gespoord door de Duivel, er toe gaat neigen: de volle strengheid van de wet der gerechtigheid te laten gelden en de mens aan de Duivel over te laten, weet de Heilige Maagd de barmhartigheid Gods te wekken en zo de mens uit de macht van de „viant" te bevrijden.

Dit motief vinden we uitgewerkt in het veertiende-eeuws verhaal: Dit es van Maskeroen, maar het kwam het schoonst, beknopt

Sluiten