Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begrijpen van de tekst Hoofdzaak toch is voor ons doel de aesthetiese in-werking en poëtiese door-voeling van het drama. Daarvan wilden we de aandacht zo weinig mogelik afleiden.

Wie om een of andere redenen meer wil weten, speciaal wat taalkundige kwesties aangaat verwijzen we, behalve natuurlik naar de woordenboeken, naar de aantekeningen van Leendertz en die bij Koopmans welke voor deze editie natuurlik ook meermalen geraadpleegd werden.

Het prentje is ontleend aan de editie uit 1608 verschenen bij Herman van Borculo te Utrecht (Bij Leendertz aangeduid met U). De houtsneden in die uitgave zijn gedeeltelik nagetekend naar die uit Vorsterman (1518), maar ze zijn „vrij sterk gemoderniseerd en naar de smaak van het laatst der 16e en het begin der 17e aeuw opgeluisterd met een landschap als achtergrond."

Voor de Literatuur over Mariken van Nieumeghen, raadplege men behalve de Handboeken der Nederlandsche Letterkundige Geschiedenis:

Marieken van Nijmegen, eene Nederlandsche Volkslegende uit de 16e eeuw door J. v. Vloten, 's Hage, 1854.

P. Leendertz, Middel-Nederlandsche Dramatische Poëzie, (tweede druk van Moltzers M. P. 1907, Leiden) alwaar o.a. pag. XL tot

Sluiten