Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIE PROLOGHE.

In den tijde dat hertoghe Arent van gheldre te grave ■hevanghen wert gheset van sijnen sone hertoghe Adolf ende sijnen medepleghers so woende op dri milen na u) Nieumeghen een devoet priester gheheeten ghijsbrecht ende met hem woende een schoon ionghe maecht gheheeten Mariken zijnder suster dochter wiens moeder doot was. Dese voerscreven maecht regeerde haers ooms huys, hem zijn gherief wel eerlijck ende neerstelijck doende.

Hoe heer ghijsbrecht Mariken zijnder nichten tot Nimmeghen ghesonden heeft.

Het ghebuerde dat dese heer Ghijsbrecht mariken zijnder nichten seynden wilde in die stadt van Nieumeghen om daer te coopene tghene dat si behoefden, tot haer seggende aldus:

Die oom: Mariken!

Mariken:

Wat ghelieft u, heer oom?

Die oom:

Hoort kint, slaet mijnder woorden goom"): Ghi moet nae Nimmeghen nemen u vertreck

na — van 2) stoet mijnder woorden goom — let op mijn woorden.

Sluiten