Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïaeckende naë die verdoemenis der sielen dese wnnrrl™ loorende, seyde tot hem selven aldus7 woorden Die duvel:

Dat woert werdt mi die siele weerdichA) aTw • Sdven toeéhemaect rectóveerdich, , . Al waer ick een mensche ende al bi Gods ghedooghe 3) 60 Tes al te passé,4) sonder5) mijn een oghe, ') Die is of si mi uut waer ghesworen. Wi gheesten en hebben dye macht niet, dats verloren OnS te volmakene doer gheen bespreek:*) ' Altoes es aen ons eenich ghebreck, £ a^.th°ot'..aen handen oft aen voeten. ' S a 1ci mi,n voiseken 7) wat gaen versoeten Ende spreken so welvallende *) ende metbSSSe ») Dat ick mijnen boel") niet en verleede "? ^ Ten eersten") saknen die vrouwen soetelijc

70 Schoon kint, hoe sitti dus belaen?0^6^ ~

«Tfc-ïï ff rech,

Mariken:

5 Wat_mijns,18) id^SS^U

van regels 158 en 159 te, ik heb mi/jS = ™ al 3) De zin

geven, en wel met toestemming van ^ 4) ^ ï he' """^ ™n «« mens ge behalve 6) doof gheen besprick™ doVr hit J^t = in orde « «onder =

17) .acten = komen 18) wat mijn3 J> J^™ ^^^.«nvoudig, oruchuldig

Sluiten