Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Emmeken:

In den Boom segdi?

Moenen:

Ja, troost, daer suldi sien 5 Alle die quistgoeykens, die hem qualijc regieren, Alle die vroukens vanden leven, alle die putyeren, *) Diet van tienen, van vieren, stellen int wilde.2) Boven sitten die borghers, beneden die ghilde, 3) Diet heVer nemen dan gheven souden.

Emmeken:

0 Daer verhuech ic mi inne, als ic sulc leven scouwe, Gheen dinc en es mi bequamere 4)

Moenen:

Wi moeten daer noch drincken op die gulden camere, Eer dat wi scheyden, en ghijt begheert. Sit neder, troost. Ia, een eerst5) heer weert; 5 Twer 6) iammer versuerdet binnen den vate.

Die cnape;

Wat wijn belieft u, goet man? Moenen:

Een pintken garnaten,7) Ende een pintken ypocras voor mijn wijf; Ende een pintken romenien, die verwennet dlijf; Courage gheeft hi, al waer men flou.

1) mttger = vagebond 2) = die onverschillig weg alles verdobbelen 3) ghilde — gezelschap 4) bequamere = aangenamer 5) een eerst betekent misschien: vers getapte wijn 6) Twer (twaer) = het ware 7) garnate of granate — een witte, zoete wijn.

Sluiten