Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Suldi nu onder menschen die bekinde wesen. *)

Masscheroen, het sal moeten int eynde wesen, Dat ic consent sal gheven tvolck te plaghen, Want met gheenen dinghen en sijn si te versage 835 Voer si den slach hebben op den hals.

Ons Lieve Vrouwe: , O sone, die menschen sullen hem beteren van als En wilt niet te haeste u punicie toogen. ) Denck om die borstkens, <hVghi hebt ghesoghe. Denckt om dat buixken, daer ghi inne gelegen het 840 Dinckt om die passie, die ghi geleden hebt,

Dinckt om alle dbloet, dat ghi stortet m ghescdle. Waert niet al om smensthen wille ,

Omdat si tuus5) vaders ghenaden souden geraken?

rthi hebt selve öhesproken; - wat wüdi maken i -

845 Al hadde een mensche alle die sonden alleene ) Ghedaen van aUe die werelt ghemeene, Riep hi eens hertelijck op u ontfermen, Hi soude ontfanghen sijn met openen armen. Dits u woort menich mensche es vroedere. )

850 ktorac ende ten es mi niet leet, vrou moedere 850 BnSPÏoS seö ic: al hadde een mensche alle die

T"— — sonaen Ghedaen, diemen soude connen gronden,8)

^TbeMnde «-«en = «tand;«orden efaleene^t^ .™„„ in óhescille = In uw proces 5) runs — «oijiw» v'

menUk 7) es vroedere - weet dit 8) grortaen - oegrw»

Sluiten