Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

strueerd, en de regel vrij schip vrij goed op zijde gezet.

Niet alleen Engeland maakte zich af en toe van den régel los, ook Frankrijk en Spanje zien wij enkele malen terugvallen, zelfs tot de oude politiek van de infection hostile, maar de voortdurend doorwerking van het beginsel wordt er niet door gestuit. Zoo zelfs, dat in 1780 de Eerste Bond Van Gewapende Neutraliteit niet slechts de maxime overneemt, maar nog een stap verder gaat. Naast den regël, dat de neutrale vlag de lading dekt, wordt niet meer de aanvulling gesteld, dat neutraal gold onder vijandelijke vlag neembaar is. Men verklaart het evenmin uitdrukkelijk vrjj, maar men laat de kwestie open. Hetzelfde geschiedt in 1800, bij de Tweede Gewapende Neutraliteit. Dan is echter de periode van de Coalitie- en de Napoleontische oorlogen aangebroken, een tijdperk waarin de machtigen der aarde een strijd op leven en dood met elkander voeren, en waarin het geheele volkenrecht aan splinters wordt geslagen. Maar als eenmaal deze periode weer voorbij is, dan zien wn' het oude volkenrecht weer herrijzen, alsof er niets gebeurd is. Het is een tusschenspel geweest, dat op de ontwikkeling van het volkenrecht nauwelijks invloed heeft gehad. Nederland heeft uit een oogpunt van neutraliteitsrecht in deze periode geen rol kunnen spelen: het was eerst Engelands bondgenoot in den stru'd tegen Frankrijk, en werd, na 1795, door Frankrijk in de oorlogen tegen Engeland betrokken. Het is toen Denemarken geweest dat, althans in den aanvang, onder leiding van zijn minister van Buitenlandsche Zaken Bernstorff de rechten der neutralen nog heeft trachten hoog te houden.

In de daaropvolgende periode treft men naast elkander aan den Hollandschen regel en dien van de Gewapende Neutraliteit. Engeland is weer naar het Consolato del Mare teruggekeerd, doch ondervindt daarvan moeilijkheden als het in den Krimoorlog komt te strijden aan de zijde van Frankrijk, dat den Hollandschen regel huldigt. Dit heeft

Sluiten